Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача "Извършване на строително-монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции

"Извършване на строително-монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително - монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 – "Извършване на строително монтажни работи на обект ОУ „Георги Райчев" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура", гр. Стара Загора"
Обособена позиция № 2 – "Извършване на строително монтажни работи на обект ОУ „Паисий Хилендарски" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ V за училище, кв. „334а, гр. Стара Загора"
Обособена позиция № 3 – "Извършване на строително монтажни работи на обект ЦДГ „Бреза" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ I I, детско заведение, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора" 
 
 
Обособена позиция № 1
 
Обособена позиция № 2
 
Обособена позиция № 3
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 04/06/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/06/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/06/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 
 
РЕШЕНИЕ
 
Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка