Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Филтър по заглавие 

41 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора Четвъртък, 27 Август 2015
42 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора Четвъртък, 27 Август 2015
43 Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора Четвъртък, 27 Август 2015
44 Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи в имот № 000342, землище на с. Люляк" Понеделник, 24 Август 2015
45 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора Четвъртък, 20 Август 2015
46 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции Сряда, 12 Август 2015
47 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти Понеделник, 10 Август 2015
48 Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции Понеделник, 10 Август 2015
49 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр. Ст. Загора Петък, 07 Август 2015
50 Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора Четвъртък, 06 Август 2015
51 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Вторник, 04 Август 2015
52 Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на гр.Стара Загора" Петък, 31 Юли 2015
53 Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти Сряда, 29 Юли 2015
54 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”- 3, гр. Стара Загора Вторник, 28 Юли 2015
55 Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на 80 броя МПС и ремаркета, собственост на Община Стара Загора Четвъртък, 23 Юли 2015
56 Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детска ясла № 2, гр. Стара Загора Петък, 17 Юли 2015
57 Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти клас в община Стара Загора /2015-2018 г./ Четвъртък, 16 Юли 2015
58 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти - покрит плувен басейн и ПМГ „Гео Милев" Вторник, 07 Юли 2015
59 Авариен ремонт на къща-музей „Гео Милев", гр. Стара Загора Петък, 03 Юли 2015
60 Строително–ремонтни работи в СОУ „Васил Левски", гр. Стара Загора Петък, 03 Юли 2015
61 Конкурс „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора" Вторник, 30 Юни 2015
62 Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора Петък, 26 Юни 2015
63 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по Обособени позиции 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и част от Обособена Позиция 5 Четвъртък, 18 Юни 2015
64 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по Обособена позиция 4 и част от Обособена позиция 5, ІІ етап. Четвъртък, 18 Юни 2015
65 Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ 66 „Детски рай", гр. Стара Загора Четвъртък, 18 Юни 2015
66 Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара"-3, гр. Стара Загора Понеделник, 15 Юни 2015
67 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции Вторник, 09 Юни 2015
68 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"" Вторник, 02 Юни 2015
69 Ремонт на санитарни възли, покрив на тяло А и физкултурен салон, СОУ „Иван Вазов", гр.Стара Загора Вторник, 02 Юни 2015
70 Разработване на пакет документи и формуляр за кандидатстване за финансиране Понеделник, 18 Май 2015

Страница 2 от 5