Представяне правото на ползване, внедряване, обучение, пускане в реална експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на единна, интегрирана информационна система за цялостно автоматизиране на работните процеси в Община Стара Загора

Печат

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Представяне правото на ползване, внедряване, обучение, пускане в реална експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на единна, интегрирана информационна система за цялостно автоматизиране на работните процеси в Община Стара Загора"


 

pdfРешение133.14 KB23/02/2016, 17:08

pdfОбявление211.27 KB23/02/2016, 17:08

pdfДокументация за участие1.19 MB23/02/2016, 17:08

pdfТехническа спецификация517.8 KB23/02/2016, 17:08

docxОбразци на документи56.74 KB23/02/2016, 17:08

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 22/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/03/2016
Час: 15:00

 

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/03/2016
Час: 14:00

 

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

pdfРешение за прекратяване на процедурата138.39 KB26/02/2016, 17:36