Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен

Печат

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен"
pdfРешение134.79 KB20/11/2015, 17:22
pdfОбявление211.44 KB20/11/2015, 17:22
pdfДокументация за участие632.33 KB20/11/2015, 17:22
pdfПроект на договор330.39 KB20/11/2015, 17:22
pdfТехническа спецификация297.15 KB20/11/2015, 17:22
zipОбразци на документи1.24 MB20/11/2015, 17:22
  
pdfРазяснение по процедурата от 01.12.201549.77 KB01/12/2015, 17:15 
pdfРазяснение по процедурата от 02.12.201549.54 KB02/12/2015, 15:27
pdfРазяснение по процедурата от 04.12.201549.54 KB04/12/2015, 11:00
pdfРазяснение по процедурата от 14.12.201550.17 KB14/12/2015, 10:58
 
pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти39.82 KB14/01/2016, 16:37

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/12/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/12/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/12/2015
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1166.52 KB26/01/2016, 16:22

pdfПротокол № 2197.74 KB26/01/2016, 16:22

 

РЕШЕНИЕ


 pdfРешение № 10-00-101238.52 KB26/01/2016, 16:22

 

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 694436.78 KB28/03/2016, 14:34

pdfПриложение № 199.16 KB28/03/2016, 14:34

pdfПриложение № 21.47 MB28/03/2016, 14:34