Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Филтър по заглавие 

61 Конкурс „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора" Вторник, 30 Юни 2015
62 Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора Петък, 26 Юни 2015
63 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по Обособени позиции 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и част от Обособена Позиция 5 Четвъртък, 18 Юни 2015
64 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по Обособена позиция 4 и част от Обособена позиция 5, ІІ етап. Четвъртък, 18 Юни 2015
65 Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ 66 „Детски рай", гр. Стара Загора Четвъртък, 18 Юни 2015
66 Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара"-3, гр. Стара Загора Понеделник, 15 Юни 2015
67 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции Вторник, 09 Юни 2015
68 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"" Вторник, 02 Юни 2015
69 Ремонт на санитарни възли, покрив на тяло А и физкултурен салон, СОУ „Иван Вазов", гр.Стара Загора Вторник, 02 Юни 2015
70 Разработване на пакет документи и формуляр за кандидатстване за финансиране Понеделник, 18 Май 2015
71 Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, с. Богомилово във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС Сряда, 20 Май 2015
72 Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К.Ганчев-Запад" по ул."Копринка", ул."Тракийка", ул."Славей" и ул."Цанко Церковски", гр.Стара Загора Сряда, 20 Май 2015
73 "Извършване на строително-монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции Четвъртък, 07 Май 2015
74 Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"" Понеделник, 04 Май 2015
75 Организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица Понеделник, 04 Май 2015
76 Извършване на строително ремонтни работи в ОДЗ №34 „Райна Княгиня"-кв.426а УПИ II детско заведение, гр.Стара Загора Сряда, 29 Април 2015
77 Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ №13 „Пролет" кв. 64, УПИ III детска градина, гр. Стара Загора Сряда, 29 Април 2015
78 Извършване на строително-монтажни работи по Проект:„Реконструкция на кръстовище на ул."Капитан Петко Войвода" и бул."Цар Симеон Велики", гр.Стара Загора" Вторник, 28 Април 2015
79 Упражняване на авторски надзор по проект „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора Петък, 24 Април 2015
80 Упражняване на авторски надзор по проект „Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора Петък, 24 Април 2015
81 Извършване на строително монтажни работи по проект: „Музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда Четвъртък, 23 Април 2015
82 Упражняване на строителен надзор по проект „Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк, и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора Четвъртък, 23 Април 2015
83 Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк, ПИ № 00063, общ. Стара Загора и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора Четвъртък, 23 Април 2015
84 Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора Четвъртък, 23 Април 2015
85 Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора Четвъртък, 23 Април 2015
86 Разработване на уебсайт на Община Стара Загора Четвъртък, 16 Април 2015
87 Основен ремонт на ЦДГ 10 "Светлина", гр.Стара Загора Четвъртък, 16 Април 2015
88 Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи в имот № 000342, землище на с. Люляк, община Стара Загора с ЕКТТЕ 44687 Четвъртък, 16 Април 2015
89 Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС Сряда, 08 Април 2015
90 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев”, гр. Стара Загора Сряда, 25 Март 2015

Страница 3 от 5