Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Филтър по заглавие 

91 Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: "Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр.Стара Загора" Понеделник, 16 Март 2015
92 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн, УПИ I коо, кв. 27а по плана на гр. Стара Загора Четвъртък, 12 Март 2015
93 Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора до 30.06.2015 г. и за учебната 2015/2016г. Вторник, 10 Март 2015
94 Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Вторник, 24 Февруари 2015
95 Разработка и внедряване на нови функционалности към програмни продукти „Сладко бебе" и "Щастливо детство", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора и осъществяване на годишна поддръжка на същите Вторник, 24 Февруари 2015
96 Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на групи младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа на проекта по проект BG 06-101 „ММЦ за работа с деца и младежи в риск" Вторник, 24 Февруари 2015
97 Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал Понеделник, 26 Януари 2015
98 Разработване на уебсайт, отговарящ на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на български и английски език, включително домейн и хостинг Понеделник, 12 Януари 2015
99 Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения Вторник, 30 Декември 2014
100 Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора Петък, 12 Декември 2014
101 Подмяна на котел и газова горелка на котелната инсталация на Куклен театър, гр. Стара Загора Понеделник, 08 Декември 2014
102 Извършване на автобусни превози за нуждите на община Стара Загора по обособени позиции Понеделник, 08 Декември 2014
103 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Ст. Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Сряда, 03 Декември 2014
104 Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом" Сряда, 26 Ноември 2014
105 Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” Сряда, 26 Ноември 2014
106 Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" Петък, 07 Ноември 2014
107 Доставка на канцеларски материали по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" Петък, 07 Ноември 2014
108 Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация" Петък, 07 Ноември 2014
109 Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора Четвъртък, 30 Октомври 2014
110 Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука" Четвъртък, 30 Октомври 2014
111 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора Четвъртък, 16 Октомври 2014
112 Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Петък, 10 Октомври 2014
113 Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдена общинска транспортна схема, квота на Община Стара Загора Петък, 10 Октомври 2014
114 Избор на изпълнител за предоставяне на транспортна услуга от гр. Стара Загора до гр. София и обратно при гостуване на чуждестранни младежи и други гости "по проект №BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Ст. Загора Вторник, 07 Октомври 2014
115 Избор на изпълнител за доставка на храна и напитки " по проект № BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск", финансирана по финансовия механизъм на ЕИП Вторник, 07 Октомври 2014
116 Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Вторник, 07 Октомври 2014
117 Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация” Четвъртък, 25 Септември 2014
118 Упражняване на строителен надзор на обект: „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора” Вторник, 09 Септември 2014
119 Доставка хранителни продукти за нуждите на общинските заведения Понеделник, 18 Август 2014
120 Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената общинска транспортна схема, квота на Община Стара Загора Понеделник, 18 Август 2014

Страница 4 от 5