Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Филтър по заглавие 

121 Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора Понеделник, 18 Август 2014
122 Доставка на 14 нови тролейбуса по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора Петък, 08 Август 2014
123 Охрана на приблизително 3618 дка. земи и гори общинска собственост Петък, 08 Август 2014
124 Упражняване на строителен надзор на строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул.”Цар Симеон Велики” и западно от ул.”Одринска епопея” - гр. Стара Загора Сряда, 16 Юли 2014

Страница 5 от 5