Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на гр.Стара Загора"

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на гр.Стара Загора"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.""

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 28/08/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/08/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/08/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 13.6 MB01/09/2015, 15:17

pdfПротокол № 28.84 MB11/09/2015, 16:21

pdfПротокол № 32.64 MB11/09/2015, 16:21

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-194313.6 MB11/09/2015, 16:21

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

pdfИнформация за върнати гаранции134.99 KB19/10/2015, 11:49

 

Обособена позция 1


pdfДоговор № 24072.07 MB20/10/2015, 12:02

pdfПриложение № 1749.92 KB20/10/2015, 12:02

zipПриложение № 2134 MB20/10/2015, 12:05

pdfПриложение № 377.37 KB20/10/2015, 12:02

pdfПриложение № 43.07 MB20/10/2015, 12:02

 

Обособена позция 2


pdfДоговор № 24392.12 MB20/10/2015, 14:04

pdfПриложение № 1749.92 KB20/10/2015, 14:04

zipПриложение № 2145 MB20/10/2015, 14:07

pdfПриложение № 315.6 MB20/10/2015, 14:08

pdfПриложение № 45.37 MB20/10/2015, 14:04

 

 Обособена позция 3


pdfДоговор № 24062.07 MB20/10/2015, 14:26

pdfПриложение № 1749.92 KB20/10/2015, 14:26

zipПриложение № 2149 MB20/10/2015, 14:28

pdfПриложение № 377.5 KB20/10/2015, 14:26

pdfПриложение № 45.62 MB20/10/2015, 14:26

 

Обособена позция 4


pdfДоговор № 24052.09 MB20/10/2015, 14:48

pdfПриложение № 1749.92 KB20/10/2015, 14:48

zipПриложение № 2153 MB20/10/2015, 14:50

pdfПриложение № 379.47 KB20/10/2015, 14:48

pdfПриложение № 41.97 MB20/10/2015, 14:48

 

Обособена позция 5


pdfДоговор № 24082.09 MB20/10/2015, 15:12

pdfПриложение № 1749.92 KB20/10/2015, 15:12

zipПриложение № 2211 MB20/10/2015, 15:14

pdfПриложение № 379.16 KB20/10/2015, 15:12

pdfПриложение № 48.58 MB20/10/2015, 15:15