Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1:„Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по шест обособени позиции"

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 15.48 MB11/09/2015, 16:35

pdfПротокол № 27.76 MB25/09/2015, 17:10

pdfПротокол № 31.81 MB25/09/2015, 17:10

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение за прекратяване на процедурата по ОП 5142.42 KB15/09/2015, 17:38

pdfРешение № 10-00-207014.1 MB25/09/2015, 17:10

 

Обособена позиция 1


pdfДоговор № 24192.18 MB20/10/2015, 16:02

pdfПриложение № 1924.86 KB20/10/2015, 16:02

zipПриложение № 2222 MB20/10/2015, 16:04

pdfПриложение № 311.9 MB20/10/2015, 16:05

pdfПриложение № 42.43 MB20/10/2015, 16:02

 

Обособена позиция 2


pdfДоговор № 24932.15 MB20/10/2015, 16:13

pdfПриложение № 1924.86 KB20/10/2015, 16:13

zipПриложение № 229.7 MB20/10/2015, 16:14

pdfПриложение № 36.26 MB20/10/2015, 16:14

pdfПриложение № 43.27 MB20/10/2015, 16:15

 

Обособена позиция 3


pdfДоговор № 24922.22 MB20/10/2015, 16:28

pdfПриложение № 1924.86 KB20/10/2015, 16:28

zipПриложение № 2388 MB20/10/2015, 16:29

pdfПриложение № 35.85 MB20/10/2015, 16:28

pdfПриложение № 43.07 MB20/10/2015, 16:28

 

Обособена позиция 4


pdfДоговор № 24942.18 MB20/10/2015, 16:36

pdfПриложение № 1924.86 KB20/10/2015, 16:36

zipПриложение № 2167 MB20/10/2015, 16:39

pdfПриложение № 36.78 MB20/10/2015, 16:37

pdfПриложение № 42.72 MB20/10/2015, 16:36

 

Обособена позиция 6


pdfДоговор № 24952.2 MB20/10/2015, 16:54

pdfПриложение № 1924.86 KB20/10/2015, 16:54

zipПриложение № 2206 MB20/10/2015, 16:56

pdfПриложение № 36.7 MB20/10/2015, 16:57

pdfПриложение № 49.16 MB20/10/2015, 16:57

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка


pdfИнформация за върнати гаранции136.43 KB23/10/2015, 09:31