Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита"

Печат

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
  „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обект „Междублоково пространство зад комплекс „Орбита"- УПИ II за компл.жилищно строителство и подземни гаражи, кв.10" по част пътна"

 pdfРешение141.04 KB07/10/2015, 17:19
 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

pdfДоклад831.59 KB21/10/2015, 12:14
 
 
 РЕШЕНИЕ

pdfРешение № 10-00-2313833.96 KB21/10/2015, 12:14 
 
 
 ДОГОВОР

pdfДоговор № 2561967.78 KB26/10/2015, 16:23