Упражняване на авторски надзор при изграждане на канализационна мрежа и корекция на дере по време на изпълнението на СМР на обект: "Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище на ул. Кап. П. Войвода и бул. "Цар. С. Велики"

Печат

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Упражняване на авторски надзор при изграждане на канализационна мрежа и корекция на дере – закрит начин по част „Технология" по време на изпълнението на СМР на обект: „Извършване на строително - монтажни работи по Проект: „Реконструкция на кръстовище на ул."Капитан Петко Войвода" и бул."Цар Симеон Велики", гр.Стара Загора"

 pdfРешение138.17 KB13/10/2015, 12:10
 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

pdfДоклад174.79 KB04/11/2015, 10:30
 
 
 РЕШЕНИЕ

pdfРешение № 10-00-2415174.76 KB04/11/2015, 10:30
 
 
 ДОГОВОР
pdfДоговор № 2636155.18 KB04/11/2015, 10:30