Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв."Три чучура-юг"

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв."Три чучура-юг"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство Кв."Три чучура-юг", между БЛ.55.102 и 103, /ДО ВЕЦ/- УПИ І За комплексно жил.стр-во, кв.519а,УПИ За комплексно жил. стр-во и подз. Гаражи кв.520а в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."
 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 
 
 РЕШЕНИЕ

 
 
ДОГОВОР