Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР" по обособени позиции:
 
Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.515.15.1.18 и 68850.515.15.1.19, УПИ 6136/НОИ И ПАРКИНГИ/, кв. 1a, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на кръстовище на ул."Капитан Петко Войвода" и бул."Цар Симеон Велики, гр.Стара Загора"
 
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в ОДЗ №34 „Райна Княгиня " - кв. 426а УПИ II детско заведение, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в ЦДГ №13 „Пролет" кв. 64, УПИ III детска градина, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 5: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ОУ„Георги Райчев" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура", гр. Стара Загора" 
 
Обособена позиция 6: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ОУ„Паисий Хилендарски" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ V за училище, кв. „334а, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 7: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ЦДГ „Бреза" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ I I, детско заведение, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 8: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул.  "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора"

 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/07/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/07/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/07/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1309.03 KB11/08/2015, 12:17

pdfПротокол № 2257.39 KB11/08/2015, 12:17

pdfПротокол № 3212.72 KB11/08/2015, 12:17

pdfПротокол № 4271.27 KB11/08/2015, 12:17

 

Решение


pdfРешение № 10-00-1768439.74 KB11/08/2015, 12:17

 

 Обособена позиция 1


pdfДоговор № 2198675.73 KB15/09/2015, 15:57

pdfПриложение № 12.71 MB15/09/2015, 15:57

pdfПриложение № 265.08 KB15/09/2015, 15:57

pdfПриложение № 386 KB15/09/2015, 15:57

pdfПриложение № 471.84 KB15/09/2015, 15:57

 

Обособена позиция 2


pdfДоговор № 2170714.14 KB15/09/2015, 16:08

pdfПриложение № 11.5 MB15/09/2015, 16:08

pdfПриложение № 248.88 KB15/09/2015, 16:08

pdfПриложение № 3203.18 KB15/09/2015, 16:08

pdfПриложение № 4387.98 KB15/09/2015, 16:08

 

Обособена позиция 3


pdfДоговор № 2146624.55 KB15/09/2015, 16:15

pdfПриложение № 1958.1 KB15/09/2015, 16:15

pdfПриложение № 246.93 KB15/09/2015, 16:15

pdfПриложение № 3121.21 KB15/09/2015, 16:15

pdfПриложение № 468.3 KB15/09/2015, 16:15

 

Обособена позиция 4


pdfДоговор № 2143629.67 KB15/09/2015, 16:22

pdfПриложение № 1682.28 KB15/09/2015, 16:22

pdfПриложение № 244.58 KB15/09/2015, 16:22

pdfПриложение № 398.13 KB15/09/2015, 16:22

pdfПриложение № 478 KB15/09/2015, 16:22

 

Обособена позиция 5


pdfДоговор № 2167642.25 KB15/09/2015, 16:29

pdfПриложение № 1617.11 KB15/09/2015, 16:29

pdfПриложение № 246.04 KB15/09/2015, 16:29

pdfПриложение № 3107.06 KB15/09/2015, 16:29

pdfПриложение № 459.88 KB15/09/2015, 16:29

 

Обособена позиция 6


pdfДоговор № 2181655.16 KB15/09/2015, 16:37

pdfПриложение № 148.52 KB15/09/2015, 16:37

pdfПриложение № 247.86 KB15/09/2015, 16:37

pdfПриложение № 3116.96 KB15/09/2015, 16:37

pdfПриложение № 467.91 KB15/09/2015, 16:37

 

Обособена позция 7


pdfДоговор № 2147660.56 KB15/09/2015, 16:43

pdfПриложение № 12.01 MB15/09/2015, 16:43

pdfПриложение № 247.15 KB15/09/2015, 16:43

pdfПриложение № 3163.34 KB15/09/2015, 16:43

pdfПриложение № 487.98 KB15/09/2015, 16:43