Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."

 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 01/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 12.64 MB23/09/2015, 16:15

pdfПротокол № 22.39 MB23/09/2015, 16:15

pdfПротокол № 31012.16 KB23/09/2015, 16:15

 

Решение 


pdfРешение № 10-00-20195.55 MB23/09/2015, 16:15

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

pdfИнформация за върнати гаранции137.57 KB16/10/2015, 16:28 

 

Обособена позиция 1


pdfДоговор № 24181.76 MB20/10/2015, 17:09

pdfПриложение № 12.62 MB20/10/2015, 17:09

zipПриложение № 2134 MB20/10/2015, 17:14

pdfПриложение № 32.22 MB20/10/2015, 17:09

pdfПриложение № 4116.75 KB20/10/2015, 17:09

pdfПриложение № 5104.86 KB20/10/2015, 17:09

pdfПриложение № 6502.24 KB20/10/2015, 17:09

pdfПриложение № 7168.05 KB20/10/2015, 17:09

 

Обособена позиция 3


pdfДоговор № 24021.59 MB20/10/2015, 17:23

pdfПриложение № 12.62 MB20/10/2015, 17:23,

zipПриложение № 2149 MB20/10/2015, 17:23

pdfПриложение № 31.09 MB20/10/2015, 17:23

pdfПриложение № 482.69 KB20/10/2015, 17:23

pdfПриложение № 5108.48 KB20/10/2015, 17:23

pdfПриложение № 6115.71 KB20/10/2015, 17:23

pdfПриложение № 767.51 KB20/10/2015, 17:23

 

Обособена позиция 4


pdfДоговор № 24501.68 MB20/10/2015, 17:37

pdfПриложение № 12.62 MB20/10/2015, 17:37

zipПриложение № 2153 MB20/10/2015, 17:40

pdfПриложение № 4112.2 KB20/10/2015, 17:37

pdfПриложение № 5256.8 KB20/10/2015, 17:37

pdfПриложение № 6191.44 KB20/10/2015, 17:37

pdfПриложение № 767.29 KB20/10/2015, 17:37

 

Обособена позиция 5


pdfДоговор № 24431.67 MB20/10/2015, 17:40

pdfПриложение № 12.62 MB20/10/2015, 17:40

zipПриложение № 2211 MB20/10/2015, 17:40

pdfПриложение № 33.33 MB20/10/2015, 17:40

pdfПриложение № 4121.51 KB20/10/2015, 17:41

pdfПриложение № 5101.75 KB20/10/2015, 17:41

pdfПриложение № 683.25 KB20/10/2015, 17:42

pdfПриложение № 7370.84 KB20/10/2015, 17:42