Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по шест обособени позиции"

 
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 09/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 13.83 MB23/09/2015, 16:06

pdfПротокол № 22.98 MB23/09/2015, 16:06

pdfПротокол № 31.6 MB23/09/2015, 16:06 

 

Решение


pdfРешение № 10-00-20187.2 MB23/09/2015, 16:06

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

pdfИнформация за върнати гаранции136.25 KB16/10/2015, 16:32 

 

Обособена позиция 3


 pdfДоговор № 24011.6 MB20/10/2015, 17:02

pdfПриложение № 12.36 MB20/10/2015, 17:02

zipПриложение № 2388 MB20/10/2015, 17:03

pdfПриложение № 31.08 MB20/10/2015, 17:02

pdfПриложение № 4121.64 KB20/10/2015, 17:02

pdfПриложение № 5108.48 KB20/10/2015, 17:05

pdfПриложение № 6115.71 KB20/10/2015, 17:06

pdfПриложение № 767.51 KB20/10/2015, 17:07

 

Обособена позиция 5


pdfДоговор № 24441.67 MB20/10/2015, 17:14

pdfПриложение № 12.36 MB20/10/2015, 17:14

zipПриложение № 2263 MB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 33.41 MB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 4119.33 KB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 5101.75 KB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 683.25 KB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 7370.84 KB20/10/2015, 17:15

 

Обособена позиция 6


pdfДоговор № 24001.77 MB20/10/2015, 17:25

pdfПриложение № 12.36 MB20/10/2015, 17:25

zipПриложение № 2206 MB20/10/2015, 17:25

pdfПриложение № 31011.34 KB20/10/2015, 17:25

pdfПриложение № 4119.07 KB20/10/2015, 17:26

pdfПриложение № 598.06 KB20/10/2015, 17:26

pdfПриложение № 6223.35 KB20/10/2015, 17:26

pdfПриложение № 767.07 KB20/10/2015, 17:26