Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

Печат

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по три обособени позиции"
Обособена позиция 1: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" №12, община Стара Загора"
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" №47, община Стара Загора"
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски" №107, община Стара Загора"


 
pdfРешение134.73 KB23/02/2016, 17:02
pdfОбявление232.63 KB23/02/2016, 17:02
pdfДокументация за участие1.78 MB23/02/2016, 17:02
pdfТехническа спецификация1.39 MB23/02/2016, 17:02
docОбразци на документи141 KB23/02/2016, 17:02
 
zipОбследвания ул. "Васил Левски" № 1276.7 MB23/02/2016, 17:05
zipОбследвания ул. "Генерал Столетов" № 4788.7 MB23/02/2016, 17:05
zipОбследвания ул. "Георги Сава Раковски" № 10777.5 MB23/02/2016, 17:06
 
 
 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти137.7 KB30/05/2016, 16:45
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 22/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1233.13 KB30/05/2016, 16:45

pdfПротокол № 2230.88 KB28/06/2016, 15:19

pdfПротокол № 3144.94 KB28/06/2016, 15:19

pdfПротокол № 4162.53 KB28/06/2016, 15:19

 

РЕШЕНИЕ


 pdfРешение № 10-00-1281406.56 KB28/06/2016, 15:19

 

 

ДОГОВОРИОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

pdfДоговор № 1838657.21 KB26/09/2016, 13:50

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

pdfДоговор № 1783687.11 KB26/09/2016, 13:50

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

pdfДоговор № 1784641.66 KB26/09/2016, 13:50