Доставка и монтаж на 20 (двадесет) заслона с пейки за спирките на градски транспорт гр. Стара Загора

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
  „Доставка и монтаж на 20 (двадесет) заслона с пейки за спирките на градски транспорт гр. Стара Загора"

pdfПокана225.66 KB12/08/2015, 16:21  
zipОбразци на документи545.48 KB12/08/2015, 16:21
pdfПроект на договор154.61 KB12/08/2015, 16:21
pdfСхема210.41 KB12/08/2015, 16:21
pdfСхема 1121.94 KB12/08/2015, 16:21
pdfСхема 2200.78 KB12/08/2015, 16:21
 
  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/08/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 21/08/2015

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
pdfПротокол170.26 KB07/09/2015, 14:10
 
ДОГОВОР
pdfДоговор № 2197203.74 KB11/09/2015, 17:29