Доставка на антипаркинг колчета

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на антипаркинг колчета" 
pdfПокана170.69 KB   
zipОбразци на документи526.92 KB 
pdfПроект на договор240.23 KB     

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/02/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 16/02/2015

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
pdfПротокол от 18.02.2015 г.172.27 KB
 
ДОГОВОР
pdfДоговор863.81 KB20/05/2015, 11:48