Доставка на храна за животни в обособени позиции

Печат

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
 „Доставка на храна за животни" в обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора";
Обособена позиция № 2 „Доставка на гранулирана храна за животни (кучета) за нуждите на Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора""

 
pdfПокана231.4 KB22/02/2016, 17:39
pdfПроект на договор по Обособена позиция № 1409.95 KB22/02/2016, 17:39
pdfПроект на договор по Обособена позиция № 2409.94 KB22/02/2016, 17:39
pdfТехническа спецификация189.49 KB22/02/2016, 17:39
zipОбразци на документи1.02 MB22/02/2016, 17:39
 
 
pdfРазяснение по процедурата165.88 KB25/02/2016, 15:26
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/03/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 29/02/2016

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Дата: 02/03/2016
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, зала № 2.