Доставка на компютърно оборудване за детски ясли и социални домове

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на компютърно оборудване за детски ясли и социални домове"
pdfПокана236.22 KB26/10/2015, 15:00  
zipОбразци на документи529.66 KB26/10/2015, 15:00
pdfТехническа спецификация150.98 KB26/10/2015, 15:00
pdfПроект на договор432.65 KB26/10/2015, 15:04
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/11/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 04/11/2015

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


 pdfПротокол346.41 KB10/11/2015, 17:10

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 2739271.45 KB24/11/2015, 16:52

pdfПриложение № 1150.98 KB24/11/2015, 16:52

pdfПриложение № 297.15 KB24/11/2015, 16:52

pdfПриложение № 363.57 KB24/11/2015, 16:52