Доставка на компютърно оборудване за общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на компютърно оборудване за общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора"
 
pdfПокана131.24 KB17/08/2015, 16:29
pdfПроект на договор429.78 KB17/08/2015, 16:29
zipОбразци на документи529.94 KB17/08/2015, 16:29
pdfТехническа спецификация153.44 KB17/08/2015, 16:29

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/08/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 26/08/2015

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


 pdfПротокол177.75 KB31/08/2015, 17:16

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 2202279.28 KB11/09/2015, 17:03

pdfПриложение № 191.22 KB11/09/2015, 17:03

pdfПриложение № 2149.43 KB11/09/2015, 17:03

pdfПриложение № 396.92 KB11/09/2015, 17:03