Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора"
pdfПокана959.65 KB   
zipОбразци на документи825.57 KB 
pdfПроект на договор154.06 KB  
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/09/2014
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 09/09/2014

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
pdfПротокол от 03.10.2014 г.1.14 MB
 
 
ДОГОВОР

pdfДоговор № 1832193.23 KB30/07/2015, 11:07