Доставка на сървър, защитна стена и два броя маршрутизатори

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на сървър, защитна стена и два броя маршрутизатори"

pdfПокана 129.89 KB15/06/2015, 17:30
zipОбразци на документи528.98 KB15/06/2015, 17:30
pdfТехническа спецификация158.87 KB15/06/2015, 17:30
pdfПроект на договор428 KB15/06/2015, 17:30
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/06/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 24/06/2015


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

pdfПротокол598.29 KB13/07/2015, 17:19
 
 
ДОГОВОР
 
pdfДоговор № 1824315.82 KB30/07/2015, 11:40
 
pdfПриложение № 1142.67 KB30/07/2015, 11:40
pdfПриложение № 2195.06 KB30/07/2015, 11:40
pdfПриложение № 384.39 KB30/07/2015, 11:40