Изготвяне на технически проект за гробищен парк в ПИ 102001 и ПИ 102002 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на технически проект за гробищен парк в ПИ 102001 и ПИ 102002 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора"

pdfПокана134.41 KB17/07/2015, 17:15  
zipОбразци на документи557.04 KB17/07/2015, 17:15
pdfТехническо задание176.78 KB17/07/2015, 17:15
pdfМетодика297.87 KB17/07/2015, 17:15
pdfПроект на договор214.54 KB17/07/2015, 17:15
pdfСкица512.87 KB17/07/2015, 17:15
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/07/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 28/07/2015