Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Стара Загора

Печат

 
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Стара Загора" 

pdfПокана 133.58 KB15/06/2015, 17:26
zipОбразци на документи723.37 KB15/06/2015, 17:26
pdfТехническа спецификация538.48 KB15/06/2015, 17:26
pdfПроект на договор222.04 KB15/06/2015, 17:26 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/06/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 24/06/2015

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
pdfПротокол622.02 KB13/07/2015, 17:16
 
 
ДОГОВОР 

 pdfДоговор № 1858243.26 KB30/07/2015, 11:34