Приготвяне и доставка на храна и закуски за учениците на Девето ОУ „Веселин Ханчев" гр. Стара Загора

Печат

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Приготвяне и доставка на храна и закуски за учениците на Девето ОУ „Веселин Ханчев" гр. Стара Загора

pdfПокана142.18 KB   
zipОбразци на документи533.76 KB 
pdfПроект на договор215.49 KB     

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/01/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 30/12/2014

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
pdfПротокол174.85 KB

 

ДОГОВОР
pdfДоговор № 2 от 09.01.2015 г.156.28 KB