Дирекция "Архитектура и градоустройство"

Печат

Дирекция „Архитектура и градоустройство":

Телефони за контакт
Директор
Отдел "Архитектура и градоустройство"
Отдел "Контрол по ЗУТ"

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията248.11 KB