Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводни дейности"

Печат

 Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности":

Телефони за контакт
Директор 
Отдел "Местни данъци и такси" 
Отдел "Счетоводство" 
Отдел "Бюджет и икономически анализи"

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията280.37 KB