Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Дирекция "Гражданско състояние"

Дирекция "Гражданско състояние"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Дирекция „Гражданско състояние":
 • поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид;
 • съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
 • приема молби и заявления на граждани и издава унифицирани документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
 • извършва легализация на документи по гражданското състояние;
 • координира и контролира дейността на гражданското състояние във всички звена и обучава методически длъжностните лица;
 • контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрацията на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
 • води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
 • осигурява информационната база по провеждане на избори и референдуми;
 • отговаря за извършването на гражданските ритуали и издаването на съответните документи за тях;
 • извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов акт като компетенция по гражданското състояние на населението от общината;
 • осъществява взаимодействие с районното звено ГРАО и Главна дирекция ГРАО;
 • предоставя информация на държавните институции незабранена от закона;
 • извършва дейността по настойничеството и попечителството
 • ръководи, координира и контролира персонала от звено „Гробищен парк".  
Телефони за контакт
 
Документи