Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"

Печат

Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика":

Телефони за контакт
Директор
Отдел "Регистрация на общинска собственост"
Отдел "Разпореждане с общинска собственост" 

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията385.1 KB 
pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2016 г.437.02 KB