Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Устойчиво развитие и евроинтеграция

Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция":

 • разработва проектни предложения за кандидатстване по оперативните програми и по други програми на Европейския съюз и България, включително осъществява координация и взаимодействие с общинските структури в тази връзка;
 • участва и осъществява сътрудничество в европейските мрежи;
 • поддържа връзки и осигурява обслужване на чуждестранните инвеститори;
 • поддържа сътрудничество и работи с неправителствените организации;
 • работи с чуждестранните градове – партньори на Стара Загора в поддържането на контакти, воденето на кореспонденцията и организирането на прояви;
 • организира и провеждане на посещения на чуждестранни институции и партньори, посреща и придружава чуждестранни делегации и посланици, води протоколна кореспонденция, осигурява превод;
 • организира и осигурява спазването на протокола в общината.
 • подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
 • организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
 • провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
 • създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
 • поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета, общинската администрация и общинския съвет;
 • разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудио-визуални и други);
 • организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
 • осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва.

Телефони за контакт
Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция"

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията209.75 KB