Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Здравеопазване и социални дейности

Отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Отдел „Здравеопазване и социални дейности":

 • провежда общинската здравна политика на територията на общината;
 • разработва общинската здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
 • разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
 • организира детското и ученическото здравеопазване на територията на общината;
 • съвместно с регионалните структури на Министерството на здравеопазването и Районната здравноосигурителна каса разработва и актуализира здравната карта на общината;
 • координира и контролира дейността на детските ясли, млечните кухни и общинските здравни заведения;
 • защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването; осъществява връзки с други институции, отговарящи за здравеопазването имащи отношение към решаване на проблемите;
 • участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината; координира дейността за борба с прекусорите и наркоманиите;
 • подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организира дейността на домашния социален патронаж, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи; организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;
 • организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности;
 • работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания, с цел ефективно приобщаване на общината в европейските структури;
 • насочва дейността си към утвърждаване на съвременен модел за етническа и религиозна толерантност като водещ принцип в работата на обществото.

Телефони за контакт
Отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела251.72 KB