Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Гражданско състояние Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - при заявяване на нов адрес

Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - при заявяване на нов адрес

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
Описание на услугата 
Удостоверение за постоянен адрес се издава след подаване на заявление за промяна на постоянен адрес.

pdfЗаявление за постоянен адрес152.42 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за самоличност
- Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота - документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи
- Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от ЗГР за писмено съгласие на собственика - когато заявителят не е собственик
Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
- Декларация на основание чл. 92, ал. 6 от ЗГР за писмено съгласие на собственика - когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика или ползвателя на имота
Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
- Други данни, касаещи лицето и родствениците

Срок за предоставяне на услугата: 1 ден (8 работни часа)

Такса: 3.00 лв.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.