Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Стопанска политика

Услуги - Стопанска политика

1 Издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници
2 Съгласуване на маршрутно разписание за автобусна линия
3 Издаване на Разрешение за достъп и движение в централна градска част
4 Ползване на Места за паркиране за служебни цели от юридически лица
5 Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от предприятия и организации
6 Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от лекари или лечебни заведения
7 Издаване на Карта за ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона" на територията на община Стара Загора
8 Издаване на Карта за паркиране на хора с трайни увреждания в "Зелена зона"
9 Категоризация на заведения за хранене и развлечения
10 Категоризация на места за настаняване
11 Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечения
12 Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - място за настаняване
13 Прекратяване категоризацията на туристически обект
14 Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
15 Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри
16 Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора
17 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост
18 Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствени отпадъци
19 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи