Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Стопанска политика Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от лекари или лечебни заведения

Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от лекари или лечебни заведения

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

pdfОписание на услугата63.99 KB 

pdfЗаявление622.03 KB

pdfДекларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър594.59 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър;
- Копие от регистрационния/ите талон/и на автомобила/ите /част І/;
*Когато автомобилът, с който се извършва дейността, не е собственост на фирмата, е нужно да се представи и копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му. 

Срок за предоставяне на услугата: 15 работни дни

Такса:
Таксата за служебно паркиране на МПС, собственост или ползвани по силата на договор от еднолични търговци и еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл. 10 от Закона за лечебните заведения в режим на предплатен абонамент на терените общинска собственост, определени като "Зелена зона" по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се заплаща годишна абонаментна такса – 200.00 лв.

Таксата се заплаща при получаване на картата.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата

Подаване на заявление по стопанска политика по електронен път