Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Стопанска политика Категоризация на места за настаняване

Категоризация на места за настаняване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

pdfОписание на услугата117.94 KB

docxЗаявление22.19 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в място за настаняване, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Стара Загора заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

 1. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 4. Копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
 5. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
 8. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Стара Загора заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

 1. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 2. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок за предоставяне на услугата: 60 дни

Такса: 

1. Такса за категоризиране на хотели, мотели, вилни и туристически селища: 
- до 30 стаи - 500.00 лв.
- от 31 до 150 стаи - 1 000.00 лв.
- от 151 до 300 стаи - 1 870.00 лв.
- от 301 до 500 стаи - 2 750 лв.
- над 500 стаи - 5 000.00 лв.

2. Такса за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
- до 20 стаи - 250.00 лв.
- от 21 до 40 стаи - 500.00 лв.
- от 40 до 60 стаи - 940.00 лв.
- от 61 до 100 стаи - 2 500.00 лв.
- над 100 стаи - 5 000.00 лв.
- за едно легло в самостоятелна стая - 10.00 лв.
- за едно легло в туристическа хижа - 10.00 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).

 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.