Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Стопанска политика Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

pdfОписание на услугата117.03 KB

docxЗаявление21.84 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
- Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
- Копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
- Формуляр по образец за определяне на категорията;
- Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
- Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Срок за предоставяне на услугата: 60 дни

Такса: 

Такса за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
- до 20 места за сядане - 110.00 лв.
- от 21 до 50 места за сядане - 250.00 лв.
- от 51 до 150 места за сядане - 500.00 лв.
- от 151 до 300 места за сядане - 940.00 лв.
- над 300 места за сядане - 1 400.00 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма).

 

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.