Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Печат

pdfОписание на услугата48.08 KB

Декларация за електронния адрес на подателя
docДекларация32.5 KB

Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
docСправка92 KB

Регистър за настанените туристи
xlsРегистър74.5 KB

Такса: няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път

Подаване на справка - декларация по електронен път