Издаване на Разрешение за направление и за извозване на изкопна земна маса

Печат


 Описание на услугата - 38.45 KB 

 Заявление - 215.24 KB 
 
Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие на разрешение за строеж;
- Протокол за линия;
- Проект за временна организация на движението около строежа (за главни улици).

Срок:
5 дни

Такса:
Таксата за издаване на разрешение за извозване на земни маси е 50.00 лева.