Издаване на Разрешение за направление и за извозване на строителни отпадъци

Печат


 Описание на услугата - 38.28 KB

 Заявление - 217.31 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие на разрешение за строеж;
- Проект за временна организация на движението около строежа (за главни улици).

Срок: 5 дни

Такса:
Таксата за издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци е 50.00 лева.