Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Строителство Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


 Описание на услугата - 40.65 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие); 
- Договор за наем; 
- Одобрен проект по всички необходими части; 
- Одобрена схема, когато се разполага върху общински имот; 
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура; 
- Документ за платена такса.

Срок:
 14 дни

Такса:
Таксата за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. е 50.00 лв.
Таксата за издаване на разрешение за поставяне на кулокран е 250.00 лв. за 1 брой.