Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Строителство Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


 Описание на услугата - 44.32 KB

 Заявление - 231.95 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документи за собственост;
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие;
- Разрешение за строеж - оригинал;
- Одобрен проект по всички необходими части с приложена Оценка на съоветствие на инвестиционния проект със съответните изисквания на строеж;
- Нотариално заверени декларации - съгласие от заинтерисованите лица по чл.149 ал.2 от ЗУТ;
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд имот по реда на чл.192 ЗУТ, ако се налага;
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага;
- Извадка от План за застрояване;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с екслоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Квитанция за платена такса.

Срок: 7 дни

Такса:
Таксата за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж е:
1. за вътрешно преустройство по време на строителство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
2. за всички останали случаи:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 50.00 лв.