Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Строителство Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


 Описание на услугата - 49.99 KB    

 Заявление - 229.62 KB   

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост;
- Извадка от действащ ПУП;
- Три копия от Инвестиционен проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";
- Виза за проектиране, в случаите когато е задължителна;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Проект за ПУП;
- Административни актове по специални закони;
- Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОбЕСУТ;
- Положително становище на органите на пожарна безопасност, ако строежът е първа или втора категория;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Документ за платена такса. 

Срок: 100 дни

Такса:
За съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо таксите за съгласуване и одобряване на ПУП, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж.