Детски ясли

Печат

 
 
Според Наредба № 26 от 18.11.2008 година на Министерство на здравеопазването за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях се извършва целогодишен прием в тези заведения.
 
pdfПравила за постъпване в общинските детски ясли1.08 MB

Детска ясла № 1
Директор: Минка Кълвачева
Адрес: ул."Розова долина" № 10
Телефон: 042/60 01 76

Детска ясла № 2 "Синчец"
Директор: Христина Димова
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 40
Телефон: 042/63 84 61

Детска ясла № 3 "Маргаритка"
Директор: Тинка Панчева
Адрес: бул."Цар Симеон Велики" № 248
Телефон: 042/26 50 39

Детска ясла № 5 "Първи юни"
Директор: Дияна Велева
Адрес: ул."Христо Ботев" № 8
Телефон: 042/62 67 39

Детска ясла № 6 "Щастие"
Директор: Ирина Христова
Адрес: ул."Димитър Подвързачов" № 9А
Телефон: 042/62 72 85

Детска ясла № 7 "Еделвайс"
Директор: Славейка Георгиева
Адрес: ул."Княз Александър Батенберг" № 30
Телефон: 042/62 22 45

Детска ясла № 8 "Кокиче"
Директор: Татяна Георгиева
Адрес: ул."Георги Сава Раковски" № 54
Телефон: 042/62 44 88

Детска ясла № 9 "Роза"
Директор: Петя Лилянова
Адрес: кв."Три чучура"
Телефон: 042/27 21 28

Детска ясла № 12 "Боровец"
Директор: Жасмина Корнова-Делчева
Адрес: ул."Каменец" № 13
Телефон: 042/62 61 28

Детска ясла № 13 "Росица"
Директор: Светлана Германова
Адрес: кв."Кольо Ганчев", ул."Копринка" № 8
Телефон: 042/60 75 69