Харта на клиента

print


pdfХарта на клиента272.59 KB  - утвърдена на 31.07.2014 година от Кмета на Община Стара Загора