Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Програми

Програми

Attention: open in a new window. PDFprintemailПрограма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2015 г. - приета с Решение № 1636 от 29.01.2015 г.
pdfПрограма352.91 KB

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора 2011 - 2020 година 
pdfПрограма2.82 MB

Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2011 - 2015 година
pdfПрограма12.8 MB  

Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми на община Стара Загора за периода 2013 - 2015 година
pdfПрограма3.61 MB