Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Заповеди

Заповеди

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
Определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора

Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2015 година
 

 
Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар
 
Определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"
 
Определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз

Определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в общината
pdfЗаповед № РД-25-190 от 02.02.2012349.86 KB