Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Административни бюра

Административни бюра

1 Списък на административните бюра
2 Издаване на удостоверение за нов административен номер
3 Издаване на удостоверение за идентичност на административен номер
4 Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи за амбулантна търговия
5 Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане върху общински терени - чрез жребий
6 Издаване на разрешение за поставяне на маси със столове за консумация пред заведения за хранене и развлечения
7 Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения по време на панаири, базари
8 Административна регистрация на кучета
9 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
10 Регистрация на сгради в режим на етажна собственост
11 Регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС
12 Проект „Енергийно обновяване на българските домове"
13 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради