Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

print

100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

 

042/614 601 – ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН на Община Стара Загора за въпроси и информация относно програмата
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   – електронна поща за въпроси

Информация се получава и на място в общинска администрация – ПАРТЕР, СТАЯ № 1, както и във всички Административни бюра в града.
В Община Стара Загора е сформиран екип от специалисти – юристи, строителни експерти, финансисти и др., които ще разясняват детайли по програмата и различни казуси. 

 

ВАЖНО


СЪОБЩЕНИЕ 

С ПМС №23 от 04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС № 18 от 02.02.2015 г., относно критериите за допустимост на сградите по програмата

ПМС № 23 от 04.02.2016 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПЪРВИ СТЪПКИ

* създаване на Сдружение на собствениците

* регистрация в общината

* регистрация в регистър БУЛСТАТ

 НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЙ СВОЯ ВЪПРОС

pdfРегистър на подадените заявления128.33 KB16/11/2015, 12:26
 

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ


 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 
Стъпка 1
Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.
ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.
 
Стъпка 2
С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.
 
Стъпка 3
Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината/района по местонахождение на сградата.
 
Стъпка 4
Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
 
Стъпка 5
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
- реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
- газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;- мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?