Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Административни бюра Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Attention: open in a new window. PDFprintemailОписание на услугата: Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място, а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене.

Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба подадена от собственика.

Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията, установява чрез оглед спазването на изискванията по чл. 31 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, вписва данните за собственика и пътното превозно средство в регистър по образец на общината и издава свидетелство за регистрация по образец.


Номерът на свидетелството за регистрация е идентичен с поредния номер на вписването в регистъра.

Срок:  3 дни.

Такса: няма